Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że Gospodarstwo Pasieczne Kószka II Fujarski Grzegorz, ul. Mazurska 4, 78-550 Czaplinek (dalej „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Zgodnie z wymogiem obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Pasieczne Kószka II Fujarski Grzegorz, ul. Mazurska 4, 78-550 Czaplinek, NIP 2530010935.

 2. Kontakt z Administratorem:

 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym utrzymania konta klienta w sklepie, ułatwienia zawierania i wykonywania kolejnych zakupów, uiszczania zapłaty, udzielania rabatów, dopasowania oferty produktowej i prezentacji reklam, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu ze sprzedającym.

 5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: informacja o lokalizacji, adres IP, adres poczty elektronicznej, preferencje zakupowe.

 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora, lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania jego funkcjonalności, polepszania jakości świadczonych usług, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb klientów, oraz inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego.

 7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzin, oraz usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe.

 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4.

 10. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;

  • prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;

  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;

  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, zgodnie z art. 21 RODO;

  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 11. Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics), a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio poprzez analizę Pani/Pana aktywności w serwisie internetowym Administratora.

 12. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie niezbędnym do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego. W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana wcześniejsze decyzje zakupowe, na podstawie których będzie tworzona przyszła oferta produktowa i rabatowa.